//
you're reading...
FARMACIA APICOLA, Medicamente apicole, Uncategorized

VARATRAZ

VARATRAZ se recomandă în tratamentul varroozei la albine. Se utilizează sub formă de fumigaţii, prin urdiniş, la toţi stupii, pe toată durata sezonului activ. Tratamentul cel mai eficient este cel de toamnă, când nu mai există puiet căpăcit, sau este îndepărtat.

VARATRAZ ,150 mg /ml, soluţie antiparazitară pentru albine melifere

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:

VARATRAZ ,150 mg /ml, soluţie antiparazitară pentru albine melifere

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ:

1 ml produs conţine:

Substanţa activa:

Amitraz……………………………………………… 150 mg

Excipienţi, q.s.ad…………………………………………… 1 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ:

Soluţie antiparazitară.

Soluţie limpede de culoare galben-brun.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE:

4.1 Specii ţintă:

Albine melifere

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă:

VARATRAZ se recomandă în tratamentul varoozei la albinele melifere.

Se utilizează sub formă de fumigaţii, prin urdiniş, la toţi stupii, pe toată durata sezonului activ. Tratamentul cel mai eficient este cel de toamnă, când nu mai există puiet căpăcit, sau este îndepărtat. Primul tratament se va face primăvara şi se va repeta la 10 zile. Următorul tratament se va efectua după extragerea mierii de salcâm şi apoi după extragerea mierii de tei. Un alt tratament se va face în luna august, după recoltarea mierii de la floarea soarelui. Toamna se vor face 3 tratamente la interval de 7 – 10 zile. Pentru a nu se perpetua varooza în stupine este foarte important ca, cel puţin ultimul tratament de toamnă să se execute în absenţa puietului căpăcit.

Tratamentele se vor aplica numai când temperatura exterioara este de peste 12°C, (intervalul de temperatura recomandata pentru administrare 14 – 18°C) şi albinele nu sunt strânse în ghem. Tratamentele se aplică când majoritatea albinelor se află în stup (dimineaţa sau în amurg).

Nu se-administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare

4.3 Contraindicaţii:

VARATRAZ nu se va administra decât pentru tratamentul varoozei la albine.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienţi.

 4.4 Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):

Nu există.

4.5 Precauţii speciale pentru utilizare:

4.5.1 Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Deoarece la nivelul cartonului, în timpul arderii, se dezvoltă temperaturi de 300-400°C, cartoanele fumigene aprinse se vor aşeza pe plase de sârmă sau pe bucăţi de tablă, pentru a nu provoca incendii.

4.5.2 Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

VARATRAZ este un lichid inflamabil!

Substanţa activă din VARATRAZ este toxică (grupa a III-a de toxicitate: moderat toxic). Dacă soluţia a ajuns accidental pe piele, aceasta se spală cu multa apă şi săpun. Ochii contaminaţi se vor spăla cu apă timp de 15 minute.

Îmbrăcămintea contaminată se îndepărtează imediat şi se spală cu apă şi săpun, în caz de ingestie sau contact accidental solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

4.6 Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate):

Administrat la doza recomandată conform instrucţiunilor produsul nu prezintă reacţii adverse.

Depaşirea dozelor, a timpului de închidere a urdinişului ca şi nerespectarea temperaturii ambientale, pot duce la apariţia de reacţii adverse.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

4.7 Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie şi de ouat:

Nu este cazul.

4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Nu se administrează cu alte antiparazitare.

4.9 Posologie şi mod de administrare:Se administreaza prin fumigații.

Produsul – sub forma lichidă – se ia cu o pipetă cu care se picura pe banda de carton, la distantă egală între picaturi, astfel:

– stup multietajat: 2 picături produs / un corp de stup;

– stup Dadant: 3 picături produs/ un corp de stup;

 stup orizontal : 5 picăturiprodus/ un corp de stup

Dacă familiile au fost restrânse pentru iernat şi diafragmate, cu diafragma total despărţitoare, atunci cantitatea de VARATRAZ folosită va fi:

– stup multietajat: 1 picătură produs / o jumătate de stup;

– stup Dadant: 2picăturiprodus/ două treimi de stup;

– stup orizontal: 3 picăturiprodus/ o jumătate de corp de stup

Dacă într-un stup orizontal există două familii, fiecăreia i se vor administra câte 3 picături de VARATRAZ.

Pentru o ardere completă a cartonului, acesta va fi îndoit pe lungime sau pliat armonică.

Cartonul se va aprinde la ambele capete, se va introduce (fără flacără) în stup prin urdiniş care imediat se va închide pentru un timp de maxim 15 minute.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:

Nu se va mări numărul de picături de VARATRAZ faţă de dozele prescrise deoarece poate avea loc o intoxicare în diferite grade a albinelor.

4.11 Timp de aşteptare:

Miere: Zero zile

Mierea recoltata in timpul tratamentului cu Varatraz nu va fi destinată consumului uman

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE:Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru uz topic, inclusiv insecticide, amidine

Codul veterinar ATC: QP53AD01

5.1 proprietăţi farmacodinamice:

Amitrazul este o substanţă acaricidă care acţionează prin contact şi prin inhalaţie, reuşind să omoare paraziţii liberi de pe corpul albinelor prin blocarea funcţiilor enzimatice şi nervoase ale acestora. Paraziţii vor muri în maximum 3-4 zile, in funcţie de cantitatea de substanţă activă acumulată.

5.2 Particularităţi farmacocinetice:

Amitrazul este absorbit rapid dupa administrare orală şi eliminat din majoritatea ţesuturilor în câteva zile. Este rapid metabolizat şi excretat în special prin excreţie. Produsul final este acidul 4-amino3-metilbenzoic care este rapid conjugat şi excretat. Amitrazul este slab absorbit pe cale dermică.

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE:

6.1 Lista excipienţilor:Alchilbenzensulfonat de sodiu, Trietanolamina, Polisorbat 80, Alcool izopropilic, Xilen..

6.2 Incompatibilităţi:Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 12 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru depozitare:

A se păstra la o temperatură mai mică de 25°C A se feri de îngheţ.

A se păstra în ambalajul original, bine închis.

A se proteja de lumina directă.

A se feri de surse de căldură.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

In aceste locuri vor avea acces numai personalul sanitar-veterinar sau apicultorii.

6.5 Natura şi compoziţia ambalajului primar:*

Flacoane din sticlă brună prevăzute cu dop de siguranţă din polietilena de joasa’ densitate, a câte 10 ml soluţie antiparazitară. Fiecare flacon este ambalat individual intKp,;’ cutie de carton împreună cu 50 de benzi de carton fumigen, o pipetă din polielilena de,:! joasa densitate şi un prospect cu instrucţiuni de utilizare.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerinţele locale.

Ambalajele golite nu se reutilizează.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE:

S.C. PASTEUR – FILIALA FILIPEŞTI S.R.L.

Adresa: Str. Principală nr. 944, Filipeştii de Pădure, Jud. Prahova, România.

Tel.: 0244.386.888; 0244.386.699 Fax: 0244.386.699 e-mail: pasteur.filipesti@pasteur.ro

4. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE:

5. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/ REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI:

11.08.2003/31.08.2007

6. DATA REVIZUIRII TEXTULUI:

INTERDICŢII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ŞI/SAU UTILIZARE:

Se eliberează numai pe baza de rețetă veterinară.

ANEXA III ETICHETARE Şl PROSPECT

ETICHETARE

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton pentru 1 flacon din sticlă x 10 ml produs

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

VARATRAZ, 150 mg/ml, soluţie antiparazitară pentru albine melifere Amitraz

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE Şl A ALTOR SUBSTANŢE

1 ml soluţie antiparazitară conţine:

Substanta activa:

Amitraz…………………………………………….. 150  mg

Excipienţi: Alchilbenzensulfonat de sodiu, Trietanolamina, Polisorbat 80, Alcool izopropilic, Xilen

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie antiparazitară

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Cutie de carton pentru 1 flacon din sticlă care conţine 10 ml produs

5. SPECII ŢINTĂ

Albine melifere

6. INDICAŢII

VARATRAZ se recomandă în tratamentul varoozei la albine melifere.

7. MOD Şl CALE DE ADMINISTRARE

Se administrează prin fumigaţii.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AŞTEPTARE

Miere: Zero zile

Mierea recoltata in timpul tratamentului cu Varatraz nu va fi destinata consumului uman.

9.ATENŢIONARI SPECIALE, DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP. (luna/an):                                                                                                                     ‘    .v,’

– După desigilarea/ deschiderea ambalajului primar se va utiliza până la 12 luni v.;> >

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură mai mică de 25°C1.

A se proteja de lumină.

A se feri de îngheţ.

A se feri de surse de căldură.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

A se păstra în ambalajul original, bine închis.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

In aceste locuri vor avea acces numai personalul sanitar-veterinar sau apicultorii.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerinţele locale.

13. MENŢIUNEA “ NUMAI PENTRU UZ VETERINAR “ Şl CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA Şl UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.

14. MENŢIUNEA “ A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR “

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE Şl ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

„ S.C PASTEUR- FILIALA FILIPEŞTI S.R.L”

Str. Principală nr. 944, Filipeştii de Pădure, Jud. Prahova, România Tel. : 0244.386.888; 0244.386.699 ; Fax : 0244.386.032 e-mail: pasteur.filipesti@pasteur.ro
INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ  PRIMĂR

Flacon din sticlă brună x 10 ml produs

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

VARATRAZ, 150 mg/ml, soluţie antiparazitară pentru albine melifere Amitraz

2. CANTITATEA DE SUBSTANŢE ACTIVE Şl A ALTOR SUBSTANŢE

1 ml soluţie antiparazitară conţine:

Substanta activa:

Amitraz……………………………………………….. 150 mg

Excipienţi: Alchilbenzensulfonat de sodiu, Trietanolamina, Polisorbat 80, Alcool izopropilic, Xilen

3. CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

10 ml

4. CĂI DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

5. TIMP DE AŞTEPTARE

Miere : Zero zile

Mierea recoltata in timpul tratamentului cu Varatraz nu va fi destinata consumului uman.

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot:

7. DATA EXPIRĂRII

EXP. (luna/an):

– După desigilarea/ deschiderea ambalajului primar se va utiliza până la 12 luni

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Advertisements

About apimentor

Apimentor un servicu apicol - manager de proiect formator de formatori fotograf free lancer mentor apicultor pasionat

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: